Okategoriserade

Lax och Öring fisket åter öppet

Publicerat den

Sedan några dagar är det åter tillåtet att fiska Lax och Öring inom FVO. På grund av det mycket regnandet och lägre temperaturer så har vatten tempen sjunkit så mycket att vi åter har öppnat för fiske. Glöm inte att rapportera fångster. Styrelsen

Okategoriserade

Stoppat Lax och Öring fiske

Publicerat den

Tyvärr har vi beslutat att stänga Lax och Öring fisket på grund av den höga vattentemperaturen. Igår låg den på ca 21 grader. Det är den varma försommaren samt att det inte blev någon vårflod som gjort att vattentepmeraturen redan är så hög. Vi fortsätter att följa temperaturen sjunker den under 18 grader så blir […]

Okategoriserade

Vattenteperaturen i älven

Publicerat den

På grund av den varma försommaren är vattenteperaturen i älven redan ca 19 grader. Det innebär att vi överväger att stänga Lax och Öring fisket. Trots att 18 graders kravet infaller först den 1/7. Styrelsen

Okategoriserade

Lax och Öring fiske

Publicerat den

Idag fick vår dispens beviljad av Länsstyrelsen. Så nu är det åter tillåtet att fiska Lax och Öring inom FVO. Våra fiskebestämmelser kommer att uppdateras med de nu gällande reglerna inom kort.  

Okategoriserade

Förbud för Lax och Öring fiske inom NKFVOF

Publicerat den

På grund av Covid-19 så har det mesta blivit påverkat på ett eller annat sätt. Tyvärr har det också påverkat vår dispensansökan om Lax och Öring fiske under förbudsperioden. Vi hoppas på att få svar från Länsstyrelsen i närtid. Det innebär att det är förbjudet att fiska Lax och Öring för närvarande inom FVO Styrelsen

Okategoriserade

Premiär Put and Take Sandbäckstjärn

Publicerat den

Den 1/5 är det åter premiär för Put and Take fisket i Sandbäckstjärn. Det är Sportfiskarna som sköter Put and Take fisket. I år kommer det inte att vara något kring arrangemang men barn och ungdomar till och med 16 år fiskar gratis. Det kommer även annons i NWT och VF i morgon med info. […]

Okategoriserade

Översyn av bryggor

Publicerat den

Nu när det höga vattenståndet i älven börjar sjunka så påbörjar vi årets översyn av bryggorna vid våra fiskeplatser så de blir tillgängliga igen. Fiske är en trevlig sysselsättning i dessa tider.

Okategoriserade

Fiskebestämmelser

Publicerat den

Vi har uppdaterat våra fiskebestämmelser. För närvarande finns inte de speciella regler som gäller om vi får dispensen för Lax och Öring fiske under förbudstiden, beviljad av Länsstyrelsen. De tillkommer när den blir beviljad Styrelsen