Fiskebestämmelser

Inom Nedre Klarälvens fiskevårdsområde är fisket söder om E18 bron fritt för alla. Det fria fisket gäller även inom sjöarna Rudtjärn, Sundstatjärn, Kroppkärrsjön, Örsholmstjärn och Djupsundsviken.

För fiske i älven norr om E18 och upp till fiskevårdsområdets övre gräns samt Ilandatjärn (se karta) krävs fiskekort. Barn och ungdomar upp till 16 år fiskar gratis inom hela fiskevårdsområdet (ej Sandbäckstjärn) enligt gällande regler. För fiske i Sandbäckstjärn krävs ett separat fiskekort som kan köpas på fiskekort.se. Här gäller även andra fiskeregler.

Alla som fiskar ska beakta gällande regler. Vid överträdelse av regler kommer en kontrollavgift att tas ut av förordnade fisketillsynspersoner. Fiske inom fiskevårdsområdet utan fiskekort norr om E18 bron och i Sandbäckstjärn föranleder polisanmälan enligt §37 i fiskelagen.

 • Inom fiskevårdsområdet gäller en redskapsbegränsning om maximalt 2 handredskap per person (metspö, kastspö, flugspö eller pimpelspö).
 • Det är förbjudet att döda ål, karp, sutare, ruda, asp och nejonöga inom fiskevårdsområdet.
 • Fiske efter lax och öring är förbjudet fr o m 20/5 – 15/10. Minimimått för lax och öring är 60cm övrig tid. Fisk med intakt fettfena måste ovillkorligen skyndsamt återutsättas.
  FVO kan söka dispens under förbudstiden. Se regler för det fisket nedan.
 • För gös gäller ett minimimått på 45cm. Fisk som inte håller minimimåttet skall genast återutsättas.
 • Förbud att fiska lake under perioden 15/12 – 15/2 inom Nedre Klarälvens fiskevårdsområde.
 • Ryckfiske och kräftfiske är förbjudet inom hela fiskevårdsområdet.
 • Fiske efter nors/slom med håv är fritt.
 • För fiske med mörtstuga inom Nedre Klarälvens fiskevårdsområde krävs att den fiskande innehar ett årskort. Rätten att fiska med mörtstuga gäller bara inom den nedre delen av fiskevårdsområdet, d.v.s. söder om E18 bron. Mörtstugor ska vara märkt med kortinnehavarens namn och telefonnummer!

Rapportera gärna era fångster via fangstrapport@nedreklaralven.nu eller via iFiske

Fiske efter lax och öring är förbjudet fr o m 20/5 – 15/10. Under förbudstiden lämnar Länsstyrelsen i Värmland, efter ansökan från fiskevårdsområdet, dispens årsvis för fångst av ett begränsat antal laxar och öringar (100 st) med följande villkor:

 • All lax och öring med fettfena kvar ska återsättas tillbaka i vattnet.
 • Klarälvslax och Gullspångsöring utan fettfena får tas upp.
 • Klarälvsöring och Gullspånglax skall genast återutsättas (Klarälvsöring märkt genom att vänster bukfena är bortklippt, Gullspångslaxen genom att höger bukfena samt fettfena är bortklippt.)
 • Fiskar som återutsätts skall hanteras varsamt.
 • Minimimått för fisk som tas upp och behålls är 60 cm.
 • Fisket av lax och öring skall upphöra när vattentemperaturen i Klarälven är 18 grader eller högre.

All fångst av lax och öring under dispensperioden ska rapporteras till fiskevårdområdesföreningen. Skicka ett mail till fangstrapport@nedreklaralven.nu med uppgift om längd och vikt. Bifoga gärna en bild!

Välkomna till Nedre Klarälvens Fiskevårdsområde