Okategoriserade

Förbud för Lax och Öring fiske inom NKFVOF

På grund av Covid-19 så har det mesta blivit påverkat på ett eller annat sätt.
Tyvärr har det också påverkat vår dispensansökan om Lax och Öring fiske under förbudsperioden.
Vi hoppas på att få svar från Länsstyrelsen i närtid.
Det innebär att det är förbjudet att fiska Lax och Öring för närvarande inom FVO

Styrelsen