Okategoriserade

Lax och Öring fisket åter öppet

Sedan några dagar är det åter tillåtet att fiska Lax och Öring inom FVO.
På grund av det mycket regnandet och lägre temperaturer så har vatten tempen
sjunkit så mycket att vi åter har öppnat för fiske.
Glöm inte att rapportera fångster.

Styrelsen