Nyhet

Lax och Öringfisket

Nu är åter Lax och Öringfisket öppnat inom NKFVOF efter att ha varit stängt pga vatten temperaturen.
Fisket kan pågå till och med den 15/10 som är slutdatumet för dispensen FVOF har.