Nyhet

Fiske med kastnät

Följande kungörelse kommer i närtid att publiceras i både NWT och VF på grund av att det fiskats med kastnät inom FVO.

Kungörelse
På grund av att det framkommit att det fiskas med icke tillåtna metoder inom Nedre Klarälvens Fiskevårds Område vill föreningen påpeka följande:

Inom NKFVOF är det endast tillåtet att fiska med handredskap. (metspö, kastspö, flugspö, pimpelspö och dragfiske med max två drag/båt). Ett undantag finns och det är fiske med Mörtstuga som får ske i de nedre delarna av FVO, söder om Borgmästarbron. Mörtstugan skall då vara märkt med ägarens namn och telefonnummer och ägaren skall ha ett giltigt årskort.

Fiske med så kallade kastnät är förbjudet inom Nedre Klarälvens FVO. Även ryckfiske som är förbjudet enligt Fiskelagen är med andra ord även det förbjudet inom FVO

Det kan även bli aktuellt med begränsningar av fisket efter vissa arter förutom förbudet att fiska Lake under perioden 15/12 tom 15/2

Styrelsen