Okategoriserade

Sandbäckstjärn

På grund av ändrade gränsvärden för PFAS har kommunen fattat beslut om att man bör inte äta inplanterad fisk från Sandbäckstjärn mer än 2 – 3 gånger per år.
De arterna som normalt förekommer i tjärnen t.ex. Gädda, Abborre bör inte konsumeras alls.
Sportfiskarna som driver Put and Take fisket kommer att genomföra fler analyser för att få ett bättre underlag för att se hur värdet av PFAS ändras i den inplanterade fisken.
NKFVOF är involevrade i det här som fiskerättsägare.

Styrelsen