Okategoriserade

Provfiske inom FVO

Under den här veckan kommer Sportfiskarna att genomföra provfiske på tre platser inom FVO på uppdrag av FVOF.
Så ser ni nät i vattnet strax väster om Göspiren, öster om Bergholmen eller i Djupsundet så är det helt OK.
Det här provfisket skall ge oss underlag vilka arter som finns inom FVO och eventuella reproduktionsplatser.
Styrelsen