Okategoriserade

Fiskekorts priser

Publicerat den

På vår stämma beslutade vi att höja våra fiskekorts priser från och med 2021-01-01. Det var tio år sedan vi höjde dem, så det var kanske på tiden. De priser som gäller från 2021-01-01 är följande: Veckokort 150 kr Månadskort 250 kr Årskort enskild 400 kr Årskort familj 500 kr Styrelsen

Okategoriserade

Renovering av bryggor

Publicerat den

I våras genomförde vi en enklare översyn av en del av våra bryggor. Nu har vi påbörjat lite renovering av bryggorna i Djupsundet och i älven på Hammarö sidan. Så förhoppningsvis skall de hålla ett antal år framöver.  

Okategoriserade

Nätprovfiske

Publicerat den

Denna veckan kommer det att genomföras nätprovfiske på tre platser inom FVO. Det är Sportfiskarna som genomför fisket på uppdrag av oss. Platserna är Djupsundet, Tullholmsviken och vid Bergholmen. Så ser ni nät på de här platserna under veckan är det helt OK. Styrelsen

Okategoriserade

Lax och Öring fisket åter öppet

Publicerat den

Sedan några dagar är det åter tillåtet att fiska Lax och Öring inom FVO. På grund av det mycket regnandet och lägre temperaturer så har vatten tempen sjunkit så mycket att vi åter har öppnat för fiske. Glöm inte att rapportera fångster. Styrelsen

Okategoriserade

Stoppat Lax och Öring fiske

Publicerat den

Tyvärr har vi beslutat att stänga Lax och Öring fisket på grund av den höga vattentemperaturen. Igår låg den på ca 21 grader. Det är den varma försommaren samt att det inte blev någon vårflod som gjort att vattentepmeraturen redan är så hög. Vi fortsätter att följa temperaturen sjunker den under 18 grader så blir […]

Okategoriserade

Vattenteperaturen i älven

Publicerat den

På grund av den varma försommaren är vattenteperaturen i älven redan ca 19 grader. Det innebär att vi överväger att stänga Lax och Öring fisket. Trots att 18 graders kravet infaller först den 1/7. Styrelsen

Okategoriserade

Lax och Öring fiske

Publicerat den

Idag fick vår dispens beviljad av Länsstyrelsen. Så nu är det åter tillåtet att fiska Lax och Öring inom FVO. Våra fiskebestämmelser kommer att uppdateras med de nu gällande reglerna inom kort.  

Okategoriserade

Förbud för Lax och Öring fiske inom NKFVOF

Publicerat den

På grund av Covid-19 så har det mesta blivit påverkat på ett eller annat sätt. Tyvärr har det också påverkat vår dispensansökan om Lax och Öring fiske under förbudsperioden. Vi hoppas på att få svar från Länsstyrelsen i närtid. Det innebär att det är förbjudet att fiska Lax och Öring för närvarande inom FVO Styrelsen