Fiskebestämmelser

Inom Nedre Klarälvens fiskevårdsområde är fisket nedanför E18/Borgmästarbron fritt med handredskap (metspö, kastspö, flugspö, pimpelspö och dragfiske med max två drag/båt), även slomfiske är helt fritt. Norr om E18 krävs fiskekort. För att fiska med en mörtstuga inom Nedre Klarälvens fiskevårdsområde ska den fiskande inneha ett årskort. Rätten att fiska med mörtstuga gäller bara inom den nedre delen av fiskevårdsområdet, d.v.s. söder om E18/Borgmästarbron. Mörtstugor ska vara märkt med kortinnehavarens namn och telefonummer! Allt ryckfiske och kräftfiske är förbjudet. Det är förbjudet att döda ål, karp, sutare, ruda, asp och nejonöga. Minimimått: gös 45 cm. för lax/öring se nedanstående dispensvillkor. Förbud att fiska Lake Under dess lek. Perioden 15/12 – 15/2 Inom Nedre Klarälvens FVOF.

Fiske efter lax och öring är förbjudet fr o m 20 maj, t o m 15 okt. Under förbudstiden lämnar Länsstyrelsen i Värmland, efter ansökan från fiskevårdsområdet, dispens årsvis för fångst av ett begränsat antal laxar och öringar (100 st) med följande villkor:

  • All lax och öring med fettfena kvar ska återsättas tillbaka i vattnet.
  • Klarälvslax och Gullspångsöring utan fettfena får tas upp.
  • Klarälvsöring och Gullspånglax skall genast återutsättas (Klarälvsöring märkt genom att vänster bukfena är bortklippt, Gullspångslaxen genom att höger bukfena samt fettfena är bortklippt.)
  • Fiskar som återutsätts skall hanteras varsamt.
  • Minimimått för fisk som tas upp och behålls är 60 cm.
  • Fisket av lax och öring skall upphöra när vattentemperaturen i Klarälven är 18 grader eller högre.

All fångst av lax och öring ska rapporteras till Fångstdatabanken som du hittar på följande länk: http://www.fiskekort.se/modules.php?name=Catchreport

Där skapar du sedan en personlig användare genom att först klicka på ”Registrera fångst” längst ner till vänster på sidan och efter det går du in på ”Fiskevatten” där du hittar och söker upp Nedre Klarälvens FVO för att registrera din fångst!

Vi tar givetvis mer än gärna emot rapporter av andra arter än lax och öring via samma rapporteringsforum!

Vid överträdelse av ovanstående gällande regler har Nedre Klarälvens FVOF rätt att ta ut en kontrollavgift mellan 500 och 1500 kr.